Strona się ładuje...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
Nowy
 Przejdź do  
strony    
Strona
Publikuj
 Podgląd 
Format 
    
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
Zawartość
  Tekst i  
Obrazy
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
Pozostałe
Pliki
Obrazy
Szablon
  web    
 Języki 
Ustawienia
    
 
Edytuj zawartość
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
 
 
Publikuj
 
 
Zmiany wprowadzone na tej stronie nie zostały opublikowane.
 
Edytuj zawartość
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

<head>
	<meta http-equiv="Refresh" content="60; url=https://lubawa-eparafia.dl.pl" />
</head>
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Edytuj zawartość

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

Edytuj zawartość

 

 

Edytuj zawartość

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
Edytuj zawartość

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła

2 niedziela po narodzeniu Pańskim

2010-01-03 00:00

Mam nadzieję, że prezentowane przez nas informacje przybliżą Państwu naszą parafię,a dla naszych parafian witryna ta stanie się podstawowym narzędziem codziennej informacji.
   Zapraszam do wirtualnej wędrówki po naszej wspólnocie parafialnej !

 


3 Styczeń - 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim !
 

Ewangelia, którą dziś słyszymy, była w przedsoborowej liturgii czytana codziennie – na końcu Mszy św. I wtedy kapłan na słowa: Et Verbum Caro factum est przyklękał... To było takie teologiczne „podsumowanie” Mszy św. – jako wielkiej tajemnicy wiary. Bo podczas Przeistoczenia także Słowo stało się Ciałem – „...to jest bowiem Ciało moje!”. W liturgii posoborowej jako Ewangelia dnia jest czytany ów tekst św. Jana „w dzień”, czyli w trzeciej Mszy św. w uroczystość Bożego Narodzenia oraz w ostatnim dniu roku kalendarzowego i w drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim, to znaczy dziś.
W małej książeczce dla dzieci w języku niemieckim umieszczone jest takie rozważanie: „Tak wiele słów wypowiadam każdego dnia, tak wiele słów słyszę każdego dnia. Jak mogę wśród tych wielu słów odnaleźć słowo przeznaczone dla mnie?”. Tak, to prawda, wiele słów słyszymy, wiele słów czytamy. Te słowa często krzyczą do nas z ogromnych plakatów... Ale my sami także często za wiele słów wypowiadamy i bywa, że tego żałujemy. Ale także radujemy się, kiedy dobre słowo nie tylko cieszy nasze uszy, ale i serce. Działa jak dobry lek, łagodzi, potrafi uciszyć ból. To są słowa, jak mówimy, podyktowane sercem – dobrym sercem! W tych słowach człowiek dobry darowuje nam siebie, tę dobrą cząstkę swojego „ja”.
Dziś św. Jan mówi do nas w Ewangelii: „Na początku było Słowo”. Jest to wszechmocne słowo Boga, który stwarza. Pismo Święte powtarza wiele razy: „I rzekł Bóg”. Bogu-Stwórcy wystarczyło jedno słowo: Fiat! Niech się stanie! Ale to słowo jest powtórzone wiele razy, by podkreślić wielkość Bożego dzieła.
Dziś jednak, podobnie jak w trzeciej Mszy św. Bożego Narodzenia, słyszymy na końcu Ewangelii: „...a Słowo stało się ciałem”. I wiemy, że ten niepojęty cud Bożej miłości spełnił się w Jezusie Chrystusie, który przyjmując ciało z Maryi Dziewicy, pozostał Bogiem jako Syn Boży. Przez Wcielenie Syn Boży realnie zamieszkał wśród nas, jest także realnie wśród nas obecny w Najświętszym Sakramencie.
W swoim liście apostolskim o Eucharystii Ojciec Święty mówi: „W szczególności trzeba pielęgnować zarówno podczas celebrowania Mszy św., jak i w kulcie eucharystycznym poza Mszą św. – żywą świadomość rzeczywistej obecności Chrystusa, dbając o to, by dawać jej świadectwo tonem głosu, gestami, sposobem poruszania się, całym zachowaniem. (...) Obecność Jezusa w tabernakulum winna stanowić jakby biegun przyciągania dla coraz większej liczby dusz w Nim zakochanych, zdolnych przez długi czas słuchać Jego głosu i niemal odczuwać bicie Jego serca” (MND p. 18).
Aklamacja: „Oto wielka Tajemnica wiary” w szczególny sposób przypomina nam tę Jego cichą, pełną miłości obecność, byśmy o Nim nie tylko nie zapominali, ale radowali się Nim nieustannie.

Do nabycia w Kosciele jest kalendarz parafialny na 2010 rok

Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła