Strona się ładuje...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
Nowy
 Przejdź do  
strony    
Strona
Publikuj
 Podgląd 
Format 
    
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
Zawartość
  Tekst i  
Obrazy
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
Pozostałe
Pliki
Obrazy
Szablon
  web    
 Języki 
Ustawienia
    
 
Edytuj zawartość
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
 
 
Publikuj
 
 
Zmiany wprowadzone na tej stronie nie zostały opublikowane.
 
Edytuj zawartość
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

<head>
	<meta http-equiv="Refresh" content="60; url=https://lubawa-eparafia.dl.pl" />
</head>
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Edytuj zawartość

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

Edytuj zawartość

 

 

Edytuj zawartość

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
Edytuj zawartość

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła

Boże Narodzenie 2012

2012-12-25 19:13

25 Grudnia -Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się o krok od nicości, tak blisko naszych oczu ! ... ; ]

Narodził się w stajence chociaż mieszkał w niebie...Tak bardzo kocha mnie,Tak bardzo kocha ciebie.

Jeśli w Twoim sercu jest trochę więcej miłości
to jest Boże Narodzenie;
Jeśli postanowiłeś komuś wybaczyć -
to jest Boże Narodzenie;
Jeśli szukasz Boga naprawdę -
to jest Boże Narodzenie;
Jeśli zwiększyła się radość Twojej chrześcijańskiej wiary -
to jest Boże Narodzenie;
Jeśli w Twojej duszy ożywiła się nadzieja -
to jest Boże Narodzenie;
Jeśli pragniesz żyć i dzielić się życiem z innymi -
to jest Boże Narodzenie;
Jeśli potrafisz cierpieć z miłości -
to jest Boże Narodzenie;
Jeśli się cieszysz z tego, że jesteś dzieckiem Bożym w Kościele -
to jest Boże Narodzenie...

Pasterka 00.oo
Boże Narodzenie 25 Grudnia -  Msze Święte o 10.30,12.oo i 17.oo

 

 

26 Grudnia 2012 - Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia - Święto Św.Szczepana

Msze Święte według porządku niedzielnego.

Dzień po narodzeniu Pana Jezusa – na tej ziemi, wspominamy dzień męczeńskiej śmierci św. Szczepana – czyli jego narodzin dla nieba. Kościół mądrze nam ukazuje, że narodziny i śmierć to dwie nierozłączne części jednego, tego samego życia. Męczennik w języku greckim: martyr – niekoniecznie kojarzy się z bolesnym doświadczeniem, umęczeniem; znaczy po prostu świadek.ŚWIADEK DOBROCI BOGA :
Szczepan to wizjoner innego świata. O wiele wcześniej nim zobaczył otwarte niebo, gdy umierał pod gradem kamieni, widział możliwość innego życia. On już prędzej miał zdolność patrzenia wyżej, ponieważ ukochał Chrystusa, który dla nas się uniżył. Szczepan był diakonem, który pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Łaska mu towarzysząca, to nic innego jak Boża obecność wskazująca na wielką zażyłość Szczepana z Bogiem. Tylko o nim, spośród innych diakonów, św. Łukasz zapisze w Dziejach Apostolskich, że był pełen wiary i Ducha Świętego. Z tej osobistej więzi wypływała moc, która działała cuda wśród ludu. Popularność diakona, który dokonuje cudów w imię Jezusa, który kilka miesięcy wcześniej został ukrzyżowany za to, że uważał siebie za Boga, nie mogła podobać się Żydom.
 
ŚWIADEK PRAWDY :Żydzi wystawili więc przeciwko Szczepanowi najlepszych rabinów z różnych części świata: z Północnej Afryki, Rzymu, Azji i pewnie najlepszych z Jerozolimy. Niezmiennym paradoksem świętych jest to, że gdy mówią „o Bogu” ludzie oskarżają ich o mówienie „przeciw Bogu”. Szczepana także oskarżono o wiele. Czy to prawda?Pytał nieprzerwanie arcykapłan. Piłatowe pytanie powraca w innym kontekście, ale chodzi o to samo: czy Jezus Chrystus jest Prawdą?
– Na zarzut bluźnierstwa przeciw Bogu, Szczepan głosił Jego chwałę i miłosierdzie.
– Na zarzut bluźnierstwa przeciw świątyni, Szczepan chwalił dom Boży, jako miejsce spotkania Pana ze swym wybranym ludem.
– Na zarzut odrzucenia prawa mojżeszowego, Szczepan dowodzi, że stare prawo wypełnia się w nowym – Chrystusowym.
Jednak w całej tej dyspucie święty diakon wiedział, że nie chodzi tu o argumenty rozumu. Stan ducha ludzi, którzy go oskarżali był dramatyczny: Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. To był ich główny problem. Bez Boga nie można odnaleźć Prawdy.
 
ŚWIADEK INNEGO ŚWIATA - Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. To niezwykłe wyznanie wiary w Chrystusa, który jest równy w Bóstwie z Ojcem. Ten, który stał się Człowiekiem dla nas i naszego zbawienia, teraz w niebie jest Pośrednikiem, Obrońcą i Orędownikiem w naszych sprawach. Szczepanowi za wierność Jezusowi na tym świecie został ukazany inny świat. Pan Jezus w Ewangelii lojalnie ostrzega nas przed przeciwnościami, jakie będą nas czekać, jeśli zdecydujemy się podążać za Nim. Nie dziwmy się więc, że nasza wierność Jego Słowom jest okupiona w naszym życiu tyloma dylematami i wątpliwościami. Święty Augustyn wypowiedział kiedyś niezwykłą zachętę: Dotykajmy Chrystusa, dotykajmy. Wiara jest dotknięciem. Szczepan pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa. Możemy w naszym życiu dokonać tego samego.
Wiara w Chrystusa jest „dotknięciem” innego świata w naszym codziennym życiu. Szczepan ujrzał, że w Jezusie Chrystusie jest niebo. On jest niebem, bo jest Zbawicielem. Dlatego nie bał się już umierać. Dokonuje aktu przebaczenia tym, którzy nie poznali prawdy. Upodabnia się w swojej śmierci do śmierci swego Pana na krzyżu: Panie, nie poczytaj im tego grzechu.
Cechą charakterystyczną męczenników jest to, że giną nieprzyzwoicie za całkiem przyzwoite życie. Szczepan zawstydza nas, gdy milczy, kiedy każdy z nas pewnie by krzyczał – choćby z bólu. Kiedy ludzie złorzeczą pełni zaślepienia – on się modli. Kiedy nienawiść przybiera konkretną formę kamieni – on przebacza.
Święty Szczepan pokazuje nam, że umieć prawdziwie ofiarować swoje życie i uczynić je darem dla innych, to znaczy najpierw dotknąć Boga w tajemnicy jego Bóstwa i Człowieczeństwa. Możemy w naszym życiu uniknąć kamieni, ale nie unikniemy cierpienia. Jeśli chcemy w chwili śmierci zobaczyć niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga nie możemy za życia Go unikać. Nikt z nas nie wie, jak będzie wyglądała nasza śmierć, ale ostatecznie jej wartość zależy od tego, czy wiemy dla Kogo żyjemy.
 

 Oktawę Bożego Narodzenia ubogacają przypadające w najbliższych dniach kolejne święta. W czwartek, 27 grudnia, świętego Jana Apostoła, umiłowanego ucznia Pana Jezusa. A w piątek, 28 grudnia, w liturgii wspominamy świętych Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także Dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzonych.

 

 

Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła