Strona się ładuje...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
Nowy
 Przejdź do  
strony    
Strona
Publikuj
 Podgląd 
Format 
    
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
Zawartość
  Tekst i  
Obrazy
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
Pozostałe
Pliki
Obrazy
Szablon
  web    
 Języki 
Ustawienia
    
 
Edytuj zawartość
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
 
 
Publikuj
 
 
Zmiany wprowadzone na tej stronie nie zostały opublikowane.
 
Edytuj zawartość
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

<head>
	<meta http-equiv="Refresh" content="60; url=https://lubawa-eparafia.dl.pl" />
</head>
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Edytuj zawartość

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

Edytuj zawartość

 

 

Edytuj zawartość

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
Edytuj zawartość

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła

Jublileusz 25 lecia kapłanstwa księdza Proboszcza Tadeusza Brezy

2011-05-23 20:17

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-057.jpg

W niedzielę 22 Maja 2011 o godz.12.oo Rozpoczęła się Uroczysta Jubileuszowa Msza Swięta sprawowana przez ks.Dziekana proboszcza Tadeusza Brezę w jego 25 rocznicę swięceń kapłańskich , w koncelebrze z Ks. prałatem dr Gerardem Gromowskim oraz ks. Antonim Kitzermanem. Nie zabrakło w tym dniu również księży z dekanatu oraz siostr zakonnych.Na początku Eucharystii ks.Tadeusz podziękował za to że może służyć włanie w tej wspolnocie , podziękował również siostrom które w domu rodzinnych pokazaływały jak ma kroczyć w młodosci.Homilię wygłosił Ojciec Marcin Ciechanowski (paulin z Torunia) który ukazał nam postać oraz rolę kapłana w naszych czasach .Wspomiał słowa sw.Jana Maria Vianneyego
Gdy kapłan udziela rozgrzeszenia, nie mówi: „Bóg odpuszcza to
bie grzechy”, lecz: „Ja odpuszczam tobie grzechy”. Gdybyście poszli wyspowiadać się do Matki Bożej lub anioła, czy daliby wam rozgrzeszenie? Oczywiście, że nie. Czy udzieliliby wam Ciała i Krwi naszego Pana? Nie. Najświętsza Maryja Panna nie może spowodować zstąpienia swego Boskiego Syna do Hostii. Nawet dwustu aniołów nie mogłoby was rozgrzeszyć. A kapłan, choćby najprostszy, może. Może wam powiedzieć: „Idź w pokoju, ja odpuszczam tobie grzechy”
.

"Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas. Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął wasze dusze do Kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. Kto przygotuje je, aby mogły stanąć przed Bogiem, wykąpane we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan. Zawsze kapłan. A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan”.

A na końcu o.Marcin powiedział że mamy wspaniałego księdza jakim jest ks.Tadeusz Breza i nigdy nie powinnismy go zostawić bez sparcia modlitewnego.Po homili ks.Tadeusz odnowił przyżeczenia Kapłańskie w których po raz kolejny potwierdził że chce niesc Chrystusa aby doprowadzić nas do nieba.

Na końcu  liderzy wspólnot podchodzili aby złożyć życzenia dla Dostojnego Jublilata , na początku życzenia złożyli księża dekanalni , potem kolejne ze wspolnot , osoby publiczne zwiazane z miastem Lubawa , na końcu Służba Liturgiczna.

Galeria Zdięć ( nie długo ukażą się nowe zdięcia )

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-001.jpg

 

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-002.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-003.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-004.jpg

 

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-006.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-007.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-009.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-010.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-012.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-015.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-017.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-018.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-020.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-021.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-025.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-028.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-029.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-031.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-033.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-035.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-036.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-041.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-042.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-044.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-047.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-048.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-049.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-050.jpg

 

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-053.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-055.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-056.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-059.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-060.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-061.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-062.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-067.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-068.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-069.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-070.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-071.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-072.jpg

 

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-073.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-075.jpg

 

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-076.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-077.jpghttps://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-079.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-074.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-081.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-083.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-084.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-085.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-089.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-096.jpg

https://e-lubawa.pl/zasoby/galerie/big/Aktu_1804-097.jpg

Autor tekstu : Administrator Strony Krzysiek

Zdjęcia Marian Żuchowski

 

Dodano przez Administratora strony 22-05-2011 o 20:15

Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła