Strona się ładuje...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
Nowy
 Przejdź do  
strony    
Strona
Publikuj
 Podgląd 
Format 
    
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
Zawartość
  Tekst i  
Obrazy
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
Pozostałe
Pliki
Obrazy
Szablon
  web    
 Języki 
Ustawienia
    
 
Edytuj zawartość
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
 
 
Publikuj
 
 
Zmiany wprowadzone na tej stronie nie zostały opublikowane.
 
Edytuj zawartość
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

<head>
	<meta http-equiv="Refresh" content="60; url=https://lubawa-eparafia.dl.pl" />
</head>
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Edytuj zawartość

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

Edytuj zawartość

 

 

Edytuj zawartość

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
Edytuj zawartość

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła

Niedziela Dobrego pasterza

2010-04-30 19:20

Niedziela Powołaniowa

https://republika.pl/blog_tk_4109764/5619653/tr/powolanie03_d.jpghttps://stronka-agusi.pl/hosting/images/3oc3xqnhxtek59nw0k1.gif

 

Pasterz i brama

O liturgicznym okresie wielkanocnym czytamy w Dziejach Apostolskich o początkach pierwszych gmin chrześcijańskich. Dziś nazywamy te gminy – parafiami. Dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa jako Zbawiciela, posłanego ludziom przez Boga, godzina 15.00 Wielkiego Piątku stała się jakby katastrofą. Nie zwątpiła tylko Ta, która jako Matka Bolesna stała wiernie pod Krzyżem. Ci, którzy zachowali wiarę, uwierzyli także w Zmartwychwstanie. Nawet niewierny Tomasz, kiedy dotknął chwalebnych ran Pana, uwierzył! Ale spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym były jednak inne niż nawet to z Ostatniej Wieczerzy. Wiedzieli, że to jest ich Boski Mistrz, ale zrozumieli też, że On jest ten sam, lecz nie taki sam. Powoli odsłaniała się przed nimi tajemnica Zmartwychwstania i stawała się ich mocą.
Ta wiara promieniowała w ich życiu, a z nich także na innych. Tym bardziej że była potwierdzona dobrymi uczynkami. O życiu pierwotnego Kościoła św. Łukasz pisze: „Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby” (por. Dz 2, 44-45). I to było najskuteczniejsze promieniowanie ich wiary.
Męczeństwo Szczepana diakona nie przeraziło ich, tylko przekonało, że Chrystus jest ich mocą. Święty diakon pod gradem kamieni modlił się: „Panie, przyjmij ducha mego”, „Nie poczytaj im tego grzechu” (por. Łk 23, 34). To było wypełnienie Jezusowego testamentu z Krzyża: „Ojcze, przebacz im! Bo nie wiedzą, co czynią!”. Takie świadectwo było dla ludzi znakiem, że Jezusowa Ewangelia to nie tylko słowa, ale także życie. Pierwsza gmina – wspólnota, rozpierzchła się, ale już jako świadkowie życia Jezusowego. Wędrują przez ówczesny świat aż do Grecji i Rzymu. I stało się tak, że przez to rozproszenie Jezus stał się Pasterzem i Bramą, szeroko otwartą dla wszystkich.
Ten sam Jezus, który podczas Męki był tak straszliwie poniżony, mówi teraz o tych, którzy w Niego wierzą: „Nikt nie wyrwie ich z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (por. J 10, 28-30).
Nam się czasem wydaje, że oddala nas od Jezusa nasze zmęczenie, brak czasu, słabość woli lub ciała. Ale tak jak dziecko czuje się bezpieczne, kiedy mocno trzyma się ręki matki, tak i my w Jezusie Chrystusie przeżywamy zjednoczenie z Jego Ojcem. Wtedy i dla nas są przekonywające słowa św. Pawła: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” (por. Rz 8, 35). Chociaż nasza ludzka miłość jest słaba, to Jego – zawsze wierna i trwała.

Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła