Strona się ładuje...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
Nowy
 Przejdź do  
strony    
Strona
Publikuj
 Podgląd 
Format 
    
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
Zawartość
  Tekst i  
Obrazy
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
Pozostałe
Pliki
Obrazy
Szablon
  web    
 Języki 
Ustawienia
    
 
Edytuj zawartość
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
 
 
Publikuj
 
 
Zmiany wprowadzone na tej stronie nie zostały opublikowane.
 
Edytuj zawartość
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

<head>
	<meta http-equiv="Refresh" content="60; url=https://lubawa-eparafia.dl.pl" />
</head>
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Edytuj zawartość

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

Edytuj zawartość

 

 

Edytuj zawartość

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
Edytuj zawartość

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła

Niedziela Miłosierdzia Bożego

2012-04-19 19:48

15-04-2012 - Niedziela Miłosiedzia Bożego ; ]

Pan Jezus wyznaczył dzień święta Miłosierdzia Bożego i z tym świętem łączy wielkie łaski i obietnice. W Dzienniczku pokornej służebnicy Bożej, świętej Siostry Faustyny Kowalskiej wyjaśnia, że Święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone na całym świecie w pierwszą niedziele po Wielkanocy i, że kto w tym dniu !!!  przystąpi do spowiedzi świętej i komunii dostąpi darowania wszystkich grzechów nawet tych najcięższych. To święto można porównać do chrztu świętego, jego moc oczyszczenia jest tak podobna jak chrzest. Warto, więc korzystać z tej ofiarowanej łaski, jaką daruje nam sam Bóg. Przygotowaniem do tego święta ma być dziewięcio dniowa nowenna.

Msze Święte w tym dniu zostały odprawione  o 08.oo,12.oo,17.oo .Zaś o godz.10.30 odbyła się Uroczysta Msza Święta u udziałem Odnowy w Duchu Swiętym a także wspólnoty Miłosierdzia Bożego.Natomiast o godz.15.oo w godz.miłosierdzia Bożego odbyło się Nabożeństwo wraz z udziałem tych że grup wyżej wymienionych zakończone Koronką do Bożego Miłosierdzia.
 

Kościół katolicki obchodził w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, w tym roku 15 kwietnia, ustanowione przez Jana Pawła II Święto Miłosierdzia Bożego.

Kult Bożego Miłosierdzia związany jest z objawieniami skromnej zakonnicy ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Faustyny Kowalskiej, której w 1935 roku objawił się Jezus, polecając jej by głosiła orędzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu. 17 sierpnia 2002 r., podczas pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu i poświęcił sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach.

"Jestem miłością i miłosierdziem samym" - mówił o sobie Jezus, prosząc siostrę Faustynę, żeby ogłosiła to orędzie całemu światu. Pan Jezus wskazał s. Faustynie pięć sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata: koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: "Jezu, ufam Tobie", modlitwę w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia (godz. 15.00), obchodzenie święta Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem.

Nasza wspólnota MIŁOSIERDZIE BOŻE jak co roku wzięła udział w obchodach tego święta.Dlaczego nazwa wspólnoty właśnie Miłosierdzie Boże? Tego do końca nie wiemy ale pewne jest to , że Pan obdarzył naszą wspólnotę a właściwie konkretnych jej członków szczególnym umiłowaniem kultu Bożego Miłosierdzia .Kto raz doświadczy Miłosiernej Miłości Jezusa ten niewątpliwie pragnie nieść ją drugiemu człowiekowi, szczególnie w chwilach choroby, trudnych doświadczeniach, gdzie właśnie wtedy pojawia się pytanie- gdzie jest Pan Bóg?

To jest pierwszy i najważniejszy charyzmat naszej wspólnoty.Łącząc sie na wspólnej modlitwie z ufnością  wypraszamy potrzebne łaski dla siebie ale też dla innych , pamietając przy tym by przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności.


Zaufajmy Bożej obietnicy. Bóg zawsze mówi prawdę. Jeśli mówi, że Jego Miłosierdzie jest wielkie i że pragnie nam go udzielać, nie zwodzi nas. Otwarcie się na dar Miłosierdzia zależy od naszej decyzji i spełnienia tego, o co Jezus prosi. Nie lękajmy się! Boże Miłosierdzie jest niewyczerpane!

Z racji tegoż swięta warto też zobaczyć spektaktl który odbył się 27.02.2012 roku w ramach Rekolekcji uczniowie mieli okazję obejrzeć inscenizację o świętej siostrze Faustynie, która miała na celu przybliżenie orędzia o miłosiernej miłości Boga adresowanej do każdego człowieka. Teksty przedstawienia zostały wyjęte z Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej.

W rolę św. Faustyny wcieliła się D. Jankowska z klasy VI d, w postać Jezusa Miłosiernego Sz. Łątkowski z klasy VI s; narrator - K. Piwowarska; wiersze - D. Truszczyńska, D. Ismer i P. Jaruminowska , anioł -K. Jankowska; aniołki- D. Paprocka i Z. Czacharowska. Zespół taneczny "Iskierki" pod kierunkiem p. B. Nowakowskiej wspaniale odtańczył hymn Magnificat z Oratorium o Bożym Miłosierdziu, zaśpiewała schola „Płomyczki” pod kierunkiem p. J. Gruźlewskiej i R. Graszkiewicz. Tło muzyczne do wierszy i tekstów stanowiły  fragmenty muzyki z filmu „Faustyna” oraz utwór „Jezu Ty wiesz” - komp .T .Gul oraz Prolog z Oratorium o Miłosierdziu Bożym. Scenariusz napisała i nad całością czuwała p. R.Graszkiewicz.

 

 

Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła