Strona się ładuje...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
Nowy
 Przejdź do  
strony    
Strona
Publikuj
 Podgląd 
Format 
    
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
Zawartość
  Tekst i  
Obrazy
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
Pozostałe
Pliki
Obrazy
Szablon
  web    
 Języki 
Ustawienia
    
 
Edytuj zawartość
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
 
 
Publikuj
 
 
Zmiany wprowadzone na tej stronie nie zostały opublikowane.
 
Edytuj zawartość
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

<head>
	<meta http-equiv="Refresh" content="60; url=https://lubawa-eparafia.dl.pl" />
</head>
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Edytuj zawartość

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

Edytuj zawartość

 

 

Edytuj zawartość

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
Edytuj zawartość

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła

Sprawozdanie z Rekolekcji Ewangelizacyjnych

2012-06-01 21:10

Pragnącemu dam darmo pić, ze źródła wody życia...

Kto odczuwa pragnienie, nich przyjdzie, kto chce wody

życia darmo zaczerpnie."

(Ap 21,6;22,17)

 

 

W dniu 18 kwietnia 2012 roku rozpoczęliśmy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, popularnie zwane REO. Jako wspólnota czuliśmy potrzebę odnowy w nas ducha modlitwy, jak również pozyskania do wspólnoty nowych członków.

Dla nas, którzy przechodzą je po raz kolejny lub prowadzą pogłębione życie duchowe, mają charakter ewangelizacyjny, dla nowych, przyszłych członków są instrumentem głębszego poznania i doświadczenia działania Ducha Świętego, Czas rekolekcji to skupienie się na osobie Jezusa Chrystusa, ale z podkreśleniem faktu, że do autentycznej realizacji Jego nauki i do zaistnienia  żywego Chrystusa w naszym życiu koniecznie potrzebujemy mocy Trzeciej Osoby Trójcy Świętej – DUCHA ŚWIĘTEGO, jest to otwarcie się na już istniejącą Jego obecność, ponieważ otrzymujemy Go na chrzcie świętym i bierzmowaniu.

Jest oczywiście tak, że Duch Święty jest w każdym z nas, ale aby zanurzyć się całkowicie w Jego obecności i przyjąć Jego dary, musimy otworzyć drzwi naszych serc i pozwolić, aby w pełni wylał się na nas. Bardzo ważna jest nasza wola, bo Bóg nic wbrew niej nie zrobi. To świadome przyjęcie Ducha Świętego pozwoli nam zacząć realnie dostrzegać w swoim życiu Jego obfite obdarowanie, wydając owoce, o których wspomina św. Paweł: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22-23a), a Duch Święty szczególnie udziela się tam, gdzie jest zapraszany, oczekiwany i kochany.

Konsekwencją uczestnictwa w rekolekcjach było ukształtowanie w nas człowieka autentycznie wierzącego i o to właśnie chodzi. Nasza wiara staje się rzeczywista, pogłębiona. Stajemy się odważniejsi w realizowaniu siebie, urzeczywistniamy swoim życiem istnienie i działanie Pana Boga.

Po rekolekcjach większa część uczestników pozostaje we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym i poprzez modlitwę wspólnotową, słuchanie słowa Bożego, przydział do poszczególnych diakonii, podejmowanie innych działań realizuje plan zgodny z wola Bożą. Stajemy się odważniejsi do dawania świadectwa o Tym, który za nas umarł. Staramy się nieść tę Dobrą Nowinę każdemu, kogo spotkamy. Nie zostajemy więc już sami dla siebie, ale wychodzimy do wspólnoty ludzi,  aby napełnieni darami i mocą Ducha Świętego, służyć im ochoczo i móc powiedzieć, że :„wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”(Flp 4,13).

To jest wielkie wyzwanie i od każdego z nas będzie zależało jak odnajdzie się we wspólnocie, ponieważ tu nie szuka się własnej sławy i chwały, wszyscy jesteśmy latoroślami należącymi do jednego Krzewu Winnego, którym jest Jezus Chrystus.    

 

Kalendarz rekolekcji ewangelizacyjnych 2012

 

Lp.

Data

Temat katechezy

1.

18 kwietnia 2012 /niedziela/

Wprowadzenie w REO- ks.Sławek Sobieraj.Katecheza- Sens życia- Jola

2.

22 kwietnia 2012 /niedziela/

Miłość Boga- Renata

3.

29 kwietnia 2012 /niedziela/

Jezus drogą, prawdą i życiem- Teresa

4.

 5maja 2012 /sobota /

Nawrócenie – uzdrowieniem człowieka ks.Marcin Wrzos

5.

13 maja 2012 /niedziela/

Jezus jedynym Panem i Zbawicielem człowieka-Beata

6.

16 maja 2012 /środa/

Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie.

7.

20 maja 2012/niedziela/

Duch Święty i Jego działanie w nas- Ewa

Nabożeństwo uznania Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela

8.

23 maja 2012/środa/

Nabożeństwo wylania Ducha Świętego

 

9.

26 maja 2012

/sobota /

Uroczyste czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego

10

27 maja /niedziela /

Życie Chrześcijańskie- Wzrost- Wspólnota-Teresa

Ramowy układ spotkania:

Grupy dzielenia

Modlitwa wspólna

Katecheza dnia

Świadectwa

Modlitwa wspólna i rozesłanie

 

Modlitwa

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli, wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili oddawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen

 

 

Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła