Strona się ładuje...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
Nowy
 Przejdź do  
strony    
Strona
Publikuj
 Podgląd 
Format 
    
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
Zawartość
  Tekst i  
Obrazy
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
Pozostałe
Pliki
Obrazy
Szablon
  web    
 Języki 
Ustawienia
    
 
Edytuj zawartość
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
 
 
Publikuj
 
 
Zmiany wprowadzone na tej stronie nie zostały opublikowane.
 
Edytuj zawartość
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

<head>
	<meta http-equiv="Refresh" content="60; url=https://lubawa-eparafia.dl.pl" />
</head>
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Edytuj zawartość

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

Edytuj zawartość

 

 

Edytuj zawartość

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
Edytuj zawartość

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła

Wielki Czwartek w naszej wspólnocie

2012-04-05 22:37

Wielki  Czwartek – 5 Kwietnia 2012 r.

Uroczystą Eucharystią o godz. 19.oo rozpoczniemy święte triduum paschalne- dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa to wielkie święto dla każdego kapłana. Nie zapomnijmy w tym dniu o modlitwie za kapłanów gdyż jak mawiał św. Jan Maria Vianney :

„Gdyby nie było sakramentu kapłań­stwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas.Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan.

Kto przyjął wasze dusze do [spo­łeczności] Kościoła, kiedyście się naro­dzili? Kapłan.
Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan.
A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia?
Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan.
Nie znaj­dziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan....
Po Bogu kapłan jest najważniejszy!...
Kapłan nie jest jednak kapłanem sam dla siebie.Sam sobie nie może udzielić rozgrzeszenia.
Nie może sam sobie udzie­lić żadnego sakramentu.Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was".

Pragnę wam drodzy czytelnicy również  zostawić pewien piękny  tekst misjonarza z Brazylii :Stanąłem  kiedyś przed Bogiem nie spodziewanie, bez zapowiedzi, chciałem powiedzieć kilka słów ale wszystkie słowa zostały na ziemi, chciałem się pokazać ale miałem tylko wątłe stare ciało starca , chciałem pokazać ile się napracowałem dla Kościoła, ile zrobiłem kościołów, ołtarzy, kazań ale w moim ręku było tylko pół kromki chleba z dżemem podzieliłem się z miłością i te pół kromki pokazałem Bogu z nadzieją .Bóg kiedyś będzie nas się pytał co zrobiliśmy z miłością?

Adoracja Najśw .Sakramentu do godz.22.oo

 

 

Życzenia ;

Powołanie kapłańskie niesie z sobą pokój i radość, ale jest także krzyżem i męczeństwem. Kapłan bowiem jest całkowicie poświęcony Chrystusowi, działa mocą Jego władzy i wypełnia Jego misję: w tym właśnie tkwi  jego wielkość i godność, ale także jego cierpienie”…                                         

                                                                                   Bł.  Jan Paweł II,   1986 r.

Czcigodni Kapłani !

 

Jesteśmy wdzięczni za dar Waszego kapłaństwa i Waszą służbę .

W  tym szczególnym dniu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa, życzymy Wam, niezachwianej wiary w obecność Chrystusa Zmartwychwstałego.

Niech Jego miłość będzie źródłem siły i nadziei, mocą której można przezwyciężyć wszelkie trudności życia.

Niech będzie umocnieniem na drodze Waszego powołania i wzrastania od przyjaźni,  aż do ofiarnej miłości, która nie waha się powiedzieć: „ Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.

Zanosimy nasze modlitwy, aby dobry Pan Bóg obdarzał Was wszelkimi potrzebnymi Łaskami, a Matka Najświętsza otaczała swoją   opieką.

Niech zbliżający się poranek Zmartwychwstania Pańskiego pogłębi w Was poczucie pewności wybranej drogi.

                                                                                                  Z Darem Modlitwy : WSPÓLNOTY PARAFIALNE

 

Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła