Strona się ładuje...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
Nowy
 Przejdź do  
strony    
Strona
Publikuj
 Podgląd 
Format 
    
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
Zawartość
  Tekst i  
Obrazy
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
Pozostałe
Pliki
Obrazy
Szablon
  web    
 Języki 
Ustawienia
    
 
Edytuj zawartość
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
 
 
Publikuj
 
 
Zmiany wprowadzone na tej stronie nie zostały opublikowane.
 
Edytuj zawartość
 
 
 
 
Projekt:Lubawa parafia sw.Jana Chrzciciela i Michała Archa...
Obiekty
 
Nowy
 
 
 
 Przejdź do  
strony    
 
 
Strona
 
Publikuj
 
 
 Podgląd 
 
 
Format 
    
 
 Usuń 
Właściwości
Bezpieczeństwo
 
Zawartość
 
  Tekst i  
Obrazy
 
Ankieta
Forum
Fotogaleria
Wpisy
Katalogi
Dodatki
 
Pozostałe
 
Pliki
 
 
Obrazy
 
 
Szablon
  web    
 
 
 Języki 
 
 
Ustawienia
    
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

<head>
	<meta http-equiv="Refresh" content="60; url=https://lubawa-eparafia.dl.pl" />
</head>
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
 
 
 
 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 

 
Edytuj zawartość
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
 
Edytuj zawartość
 
 
 

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Edytuj zawartość

lubawa parafia św.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła - Serdecznie zaprasza ;)

Edytuj zawartość

 

 

Edytuj zawartość

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.

Informacje dla początkujących Kliknij tutaj

 
 
Edytuj zawartość

       Kartka z Kalendzarza Chrześćijanina       

 


Jest 

 

Osoba online

 

 

 

Tutaj możesz wstawić nową lub przeciągnąć istniejącą treść.
 

 
Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła

Wspomnienie Sw.Jana Maria Vianney

2011-07-18 18:14

 

https://janvianney.webnode.com/_files/200000007-ad493ae430/sebek.jpghttps://janvianney.webnode.com/_files/200000001-4df434eee3/n200932_005.jpghttps://benoit-et-moi.fr/2009-II/images/ars2_160.jpg


Ten Święty jak i wielki człowiek urodził się 8 maja 1781r wychował się w ubogiej rodzinie.W młodośći  usłyszał głos Boga postanowił więc pojść za Głosem Jezusa który w sercu czuł zaproszenie Jezusa Pójdz za Mną ,nie zawachał się i wstąpił do seminarium duchownego ,szło mu bardzo ciężko bo słabo się uczył zawsze kiedy przełożeni wraz z biskupem chcieli go wyżucić z seminarium stawiał się za nim proboszcz jego parafii.Aż w końcu biskup wyświęcił go na kapłana ,tylko biskup  nie wiedział ani nie przypuszczał że będzie on  swietym  kapłanem -wzorem do nasladowania... Po kilku latach posługi jako wikariusz został proboszczem w Ars małej mieśćiny liczącej ok 230 osób , biskup wtedy powiedział :Jest to mała parafia w której nie ma miłośći do Boga Ty im przyniesiesz ! Tylko nikt nie miał pojęćia że ten zwykły nie doceniany ksiądz stanie się epoką kapłanów stanie się tym którego ukachają ludzie. I tak się stało po kilku latach ludzie z całej Francjii a nawet z Europy przychodzili do skromnego kapłana Jana Vianney ,miał on niezwykły dar Sakramentu spowiedzi nawracał ludzi któży już nie wierzyli w Boga ( Kardiognoza )i znał dzieje każdego penitenta który przyszedł się wyspowiadać-jesli penitent oszukiwał lub nie pamiętał danych grzechów on je przypominał i je rozgrzeszał  ,stał się więżniem konfesjonału słuchał  wiele godzin spał po kilka godzin by móc jeszcze bardziej żarliwie się modlić .
To jest fenomen kapłana tak zwykły ale tak święty i to go różniło ! Wiele czasu mówił o kapłaństwie  powiadał :


„Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas. Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął wasze dusze do społeczności Kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. Kto przygotowuje je, aby mogły stanąć przed Bogiem, wykąpane we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan. Zawsze kapłan. A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia? (…) Tylko kapłan. Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan.

Spróbujcie wyspowiadać się przed Matką Bożą albo przed którymś z aniołów. Rozgrzeszą was? Nie. Czy mogą dać wam Ciało i Krew Pańską? Nie. Najświętsza Maryja Panna nie ma władzy sprowadzenia swego Syna do hostii. Choćby stanęło przed wami dwustu aniołów, nie mają oni władzy odpuszczania wam grzechów”.

Kapłani otrzymali więc dar Chrystusowego kapłaństwa, z którego będą rozliczeni. Św. Jan Chryzostom pisze, że „kapłanom dał Bóg taką moc, jakiej nie użyczył ani aniołom ani archaniołom. Tym, co mieszkają na ziemi zlecił, by szafowali tym, co jest w niebie”.

Oto wielka kapłańska godność, niezrozumiała dla samych kapłanów.
Ale największym fenomenem tego swiętego  człowieka było- Nawracanie ludzi to właśnie stało się jego wizytówką ,wizytówką  jego posługi kapłańskiej zawsze oddany ludziom,mimo tego że był kuszony przez diabła w nocy ,wieczorami nigdy się nie poddał zawsze bardziej ufał Chrystusowi bo za każdym razem kiedy ludzie mówili że nawrócenie człowieka to jego sprawa on odpowiadał że to nie on To Bóg i kazał iść się pomodlić to właśnie pokazuje jakim był prostym człowiekem a zarazem wielkim , i to jest przykład dla kapłanów ,specjalnie właśnie to on stał się patronem wszystkich kapłanów ,bo żaden kapłan jak miawał  św.Jan Vianney nie jest wstanie zrozumieć co mu pan uczynił słowami Pójdz za Mną bo tu na ziemii nie da się tego zrozumieć dopiero w niebie tam wszyscy kapłani zrozumieją jak ważną rolę odgrywali tu na ziemii ,Jezus nikomu nie powiedział że będzie łatwo ,wręcz mówił że ścieżka ta jest trudna ale nagroda wielka.

I dziś może warto pomodlić się za naszych kapłanów aby zawsze naśladowali Jezusa ,ale także by im pomagał św.Jan  Maria Vianney patron dnia dzisiejszego aby dzięki temu jeszcze bardziej zrozumieli czym jest kapłaństwo i jaki wielki dar otrzymali od Boga ! ( autor administrator strony )

Lubawa parafia w.Jana Chrzciciela i Michała Archanioła